Uncategorized

พิธีมอบทุน ” กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ” ในพื้นที่ 25 อำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการขอรับบริจาคจากคนเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป คนละ 10 บาท เพื่อ กองทุน 10 บาท โดยเริ่มเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 3,000,479 บาท

ทั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับทุนทั้งหมด 1,403 ราย โดยคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ได้เห็นชอบผู้สมควรได้รับเงินกองทุน จำนวน 749 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับทุน 9 ประเภท คือ ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ, ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน และทุนสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา), ทุนสนับสนุนบุคลากรสื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ, ทุนสนับสนุนองค์กรความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอำเภอ, ทุนยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้, ทุนสนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่, ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา, ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และทุนสนับสนุน การบริหารจัดการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี การมอบทุนกองทุน 10 บาท ให้กับผู้ขอรับทุน ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 25 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สนับสนุนโดย แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *